Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Nedir?

Türkiye’de Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan Zorunlu Deprem Sigortası, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlara karşı güvence sağlar. Deprem sigortası ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının kendinize ve sevdiklerinize verebileceği maddi zararlar güvence altına alınır.

 

 

 

 

 

UAVT Kodu (Adres Kodu) Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin oluşturulabilmesi için size ait konut ya da iş yerinizin kimlik numarası olarak nitelendirilen UAVT yani adres kodu bilgisine ihtiyaç duyulur. Bir e-Devlet projesi olan adres kodu sorgulama işlemini çeşitli kanallardan kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Böylece DASK poliçeniz oluşturulurken hatalı adres bildiriminin önüne geçilebilir; kapsam dışındaki konut ve iş yerleri kolayca tespit edilebilir.

 

 

 

 

 

Teminatlar

 

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem sonucu meydana gelen maddi zararlar, poliçelerde belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılanır. Teminat kapsamındaki durumlar için belirlenen limitler sigorta poliçesinin oluşturulma aşamasında belirtilir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındaki durumlar şunlardır:
Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar