Yabancı Sağlık Sigortası Nedir?

 

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye’de oturma izni ya da ikamet izni almak isteyen yabancılar için zorunlu bir sigortadır. Yabancı sağlık sigortası; sağlık hizmetleri ile ilgili acil durumlarda veya hastalıklarda doktor ziyaretleri, tanı, teşhis ve tedavi olmak üzere birçok işlemi kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Sağlık Sigortası Zorunlu mudur?

 

Oturma izni sağlık sigortası, ülkemizde yaşamak isteyen ya da ikamet izni almak isteyen yabancılar için zorunlu bir sigorta türüdür.

Yabancı sağlık sigortası, yurtdışından gelen bireyler ve aileleri için sağlık hizmetlerine erişim imkanı sunmaktadır. Yabancılar Türkiye’de en az 1 yıllık sağlık sigortası yaptırmak zorundadır.

Bu koşullarda Türkiye’ye giriş yapan tüm kişiler için yabancı sağlık sigortası poliçesinin bulunması zorunludur. Ayrıca poliçenin geçerlilik süresi, ülkede kalınması planlanan süreyi kapsamalı ve sürenin bitiminden sonra yenilemelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Yabancı Sağlık Sigortası (İkamet İzni Sigortası) Neleri Kapsar?

 

Yabancı sağlık sigortası, Türkiye’de çalışmak isteyen, eğitim görmek isteyen ya da yaşamak isteyen yabancı uyruklu kişilerin yapmasının zorunlu olduğu oturma izni sigortası türüdür. Bu sigorta türü, yabancı uyrukluların sağlık hizmetlerine erişimini sağlayan ve İkamet İzni Taleplerine İlişkin Özel Sağlık Sigortası Genelgesi kapsamında çıkarılan poliçelerle sağlık bakım masraflarını karşılayan bir poliçedir.

Yabancı sağlık sigortası, yabancı vatandaşların ülkemizde sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verir. Bu ürün, hem eğitim için gelenlere hem de iş için ülkemizde kalanlara önemli faydalar sağlayan çok çeşitli teminat seçenekleri sunar. Poliçe teminat seçenekleri sigorta şirketine göre farklılık gösterebilir. Ancak genel koşullar altında belirlenen ana teminat seçenekleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Hastalık sonrası teşhis ve tedavi.
 • Kaza sonrası teşhis ve tedavi.
 • Evde bakım
 • Cerrahi müdahale.
 • Hastanede yatış.
 • Koroner anjiyografi maliyetleri.
 • Endoskop, MRI, radyografik görüntüler.
 • Fizik tedavi.
 • Yoğun bakım.
 • Laboratuvar maliyetleri.
 • Kemoterapi, radyasyon tedavisi veya diyaliz gibi ciddi tıbbi durumların tedavisi.

 

 

 

Yabancı Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

 

Türkiye’de yaşamak isteyen tüm yabancılar, yabancı sağlık sigortasından faydalanabilir. Yabancı sağlık sigortası, Türkiye’de çalışmak ve okumak isteyen yabancılar için zorunlu bir uygulamadır. Yabancılar için herhangi kısıtlayıcı bir uygulama yoktur. Ancak yaş, sağlık durumu ve eklenecek özel isteklerle poliçenin kapsamında değişiklikler olabilir.

 

 

 

 

 

Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

 

 

Yabancı vatandaşlar için yabancı sağlık sigortasının birçok avantajı vardır. Yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişlerinde, yurt içinde bulundukları süre boyunca ortaya çıkan sağlık sorunlarını güvence altına alan önemli bir poliçedir. Aynı zamanda yabancı uyruklu vatandaşların yurt dışına seyahat ederken ülkeye girebilmesi için yabancı sağlık sigortası bulunması şarttır. Bununla birlikte, yurtdışına seyahat etmek için sağlık sigortasına sahip olmak önemlidir.

 

Yabancı sağlık sigortasının avantajlı durumları şu şekilde sıralanabilir:

 

 • İkamet başvurusu için yabancı sağlık sigortasına sahip olmak, gerekli işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamanızı sağlar.
 • 65 yaşın altındaki herkes için başvurular kabul edilir ve onaylanır.
 • Geniş sağlık kurumu ağı sayesinde sağlık hizmeti ülkedeki herhangi bir şehirde alınabilir.
 • Birçok kritik hastalığın tedavisine karşı güvence sağlanmaktadır.
 • Kemoterapi, radyasyon tedavisi, diyaliz sigorta kapsamındadır.
 • Acil durumlarda gerekli tedavi veya hastaneye ulaşım masrafları karşılanır.