Birlikte kullandığımız ortak yaşam alanlarımız olan site ve apartmanlarımız da her türlü riskle karşı karşıya kalabiliyor. Site/Apartman Ortak Alan Sigortası ile yangından fırtınaya, yer kaymasından hırsızlığa karşı ortak yaşam alanlarımızı birçok riskten koruma altına alabiliriz.

 

Ortak Alan Sigortası ile ödenen aidatların verimli bir şekilde harcanmasına ve apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını gönül rahatlığıyla yerine getirmesine katkı sağlar.

 

Ortak yaşam alanlarınız için; 

 

Site/Apartman Ortak Alan Sigortası’nın farklı paket seçenekleri arasından için en uygun olanını seçebilir, ek teminat seçenekleri ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda teminatlarınızı genişletebilirsiniz.

 

 

 

 

Sitelerin Ortak Mülkiyetinde Olan ve Ana Gayrimenkulü Oluşturan Alanlar ve Kıymetler

 

 

  • Dükkan, kafeterya, spor ve sosyal amaçlı kulüp binaları, güvenlik kulübesi gibi tüm kapalı mekanlar,
  • İstinat, bahçe ve çevre duvarları,
  • Binaların dışındaki kaldırım, yol, araç park yerleri, oyun alanları ve benzeri yerlerde bulunan beton, asfalt, zemin döşemeleri,
  • Yüzme ve süs havuzları,
  • Şehir şebekesi bitiminde başlamak üzere su, elektrik, kanalizasyon, telefon, doğalgaz ile ilgili yeraltı tesisatları
  • Binaların üzerindeki anten, paratoner, güneş enerjisi vb. cihazlar ve binayı tamamlayan kıymetler

 

 

 

 

Apartman Binalarının Ortak Alanlarında Kullanıma Ayrılmış Alanlar ve Kıymetler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site ve/veya Apartman Mülkiyetinde ve Kullanımındaki Ortak Makine ve Demirbaşlar

 

 

Site ve/veya apartman içerisinde, bina tanımı dışındaki sabit ya da taşınabilir, elektrikli veya mekanik araç ve gereçler ile site ve/veya apartman demirbaş defterine kayıtlı ve burada geçmeyen diğer araç ve ekipmanlar. (her türlü motorlu taşıtlar, karavanlar, tekneler ve bunların aksesuar ve yedekleri ile canlı havyanlar demirbaş kapsamı dışındadır).

Altyapı tesisleri, elektrik, elektronik, bilgisayar hatları, temiz ve pis su boru ve hatlarının duvar içinde kalan kısımları, kanalizasyon, elektrik direkleri, temel ve bahçe duvarı, istinat duvarları, kazıklı istinat duvarları sigorta bedelinin içinde olmak kaydıyla teminata dahil edilir.