Kurumsal Grup Sağlık Sigortası Nedir? Grup Sigortası Kapsamı

 

Kurumsal grup sağlık sigortası, işverenlerin çalışanlarına ve bazı durumlarda çalışanlarının ailelerine yaptırdığı sağlık sigortasına verilen isimdir. Çalışanlar için grup sigortası, iş verenin sunduğu en cazip avantajlardan biridir. Genellikle grup sigortası, sigortalanan tüm çalışanlara aynı hakları sunar.

Sağlıklı olmak, herkes için öncelikli bir durumdur. Kendisi ve ailesi için sağlık sigortası yaptıracak durumu olmayanlar, grup sigortasından faydalanarak bir güvence oluşturabilirler. İşvereninizin belirlediği kapsam ve limit dahilinde grup sağlık sigortanızı anlaşmalı hastanelerden kullanabilirsiniz.

Kurumsal Sağlık Sigortası Prim Ödemelerini Kim Yapar?

 • Çalışanın işvereni ile birlikte prim ödemesi yaptığı katılımlı sağlık poliçesi,
 • İşverenin tüm primleri ödediği katılımsız sağlık poliçesi.

Grup sağlık sigortalarında ödenecek prim, çalışan sayısı ve çalışanların risk faktörlerine göre belirlenmektedir. Grubun ortalama risk faktörü alındıktan sonra prim belirlenir ve birden fazla kişi olduğu için de sigorta şirketi grup indirimi yapar. Belirlenen primi ise çalışanlar işvereni ile birlikte öder ya da işveren tüm primleri ödemeyi kabul eder. Yani kurumsal sağlık sigortasının primini kimin ödeyeceği tamamen işverenin kararıdır.

Grup Sağlık Sigortası için Başvuru Nasıl Yapılır?

Çalışan ve aile üyeleri için doldurulan başvuru formu, işveren tarafından sigorta şirketine iletilir. Başvuru formunun doldurulması sözleşmenin yapıldığı anlamına gelmez. Sigorta şirketi çalışanların sağlık beyanları doğrultusunda risk değerlendirmesi yapar. Grup sigortası, sigorta şirketinin başvuruyu kabulü hâlinde primin tamamı veya peşinatın tahsili ile aktifleşir.  Ayrıca çalışanın kendisi sigortalı olmadan eş ve çocukları sigorta kapsamına alınamaz.

Grup sağlık sigortası iptali ise şu şekilde yapılır:

Grup sigortasından çıkış için işverenin; çalışanın emekli olma, istifa etme veya işten çıkarılma gibi bilgilerini sigorta şirketi ile paylaşması gerekmektedir. Grup sigortası poliçesi başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleşen çıkışlara ait primler gün esası üzerinden hesaplanarak işverene geri iade edilir. Her ne sebepten olursa olsun iş yerleri ile ilişkisi kesilen çalışanların sağlık sigortası iptal edilecektir.

Neden Grup Sağlık Sigortası Almak Gerekir?

Grup Sağlık Sigortası Faydaları

Tek bir poliçede tüm çalışanları güvence altına alabilirsiniz.

Çalışanlarınız için ayrı ayrı sağlık sigortası başvurusu yapmadan hızlı bir şekilde poliçe sahibi olabilirsiniz. Ayrıca çalışanlarınız grup sağlık sigortalarını kullanırken bir sıkıntı yaşarsa, insan kaynakları departmanı sigorta şirketi ile iletişime geçerek problemi hızlıca çözüme ulaştırabilirler. Grup sigortası ile işletmeler kontrolü ele alır ve hasar süreçlerini daha iyi yönetirler.

Grup sağlık sigortasının kapsamını ihtiyaçlarınıza göre belirleyebilirsiniz.

İşletmeler grup sağlık sigortasının teminat kapsamını belirlemeden önce bazı kriterleri göz önünde bulundurmalıdır. Grup sigortasının sorun yaşanmadan devam edebilmesi için aşağıdaki soruları işletmeniz için değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.

 • Grup sağlık sigortası için ne kadar bütçe ayrılabilir?
 • Grup sigortası primini kim ödeyecek? Çalışanlar mı? İşletme sahibi mi?
 • Grup sağlık sigortası kimleri kapsayacak? Çalışanların aileleri de poliçeye dahil edilecek mi?
 • Grup sigortasının kapsamı nasıl olmalıdır? Ek teminatlar alınmalı mıdır?
 • İşletme sahipleri grup sigortasına dahil olacak mı?

Tüm soruların cevabı sizin işletme yapınıza, çalışan profilinize ve bütçenize bağlı olarak değişir. Eğer çalışanlarınız sık hastalanıyor ve doktor muayenesine de ihtiyaç duyuyorsa ayakta tedavi teminatlı grup sağlık poliçesi tercih edilebilir. Kadın nüfusunun daha fazla olduğu bir işletmeniz varsa doğum teminatlı grup sağlık poliçesi mutlaka değerlendirilmelidir. Burada önemli olan nokta, işletmenizin grup sigortası için ayıracağı bütçedir.

Yetenekli çalışanlarınızın işletmeye bağlılığını artırabilirsiniz.

Herkes çalıştığı ortamda kendini güvende hissetmek ister. İşverenin sağladığı haklar, yeni iş arayanlar veya mevcut işinden ayrılmış kişiler için çekici unsurlardır. Bir işverenin çalışanlarına sağlık sigortası yapıyor olması, çalışanların o iş yerine bağlılığını artırır. Kim istemez ki hiçbir ödeme yapmadan sağlık sigortası sahibi olmayı.

Üretkenliği artırırsınız.

Grup sigortası ile çalışan ve çalışanın ailesi aynı poliçede sigortalanabilmektedir. Bu durum çalışan tarafından, işvereninin hem kendisinin hem ailesinin sağlığıyla ilgilendiği algısını oluşturur. Böylelikle huzurlu bir iş ortamı sağlanabilir ve karşılığında üretkenlik artar. Her ne kadar grup sigortası işveren için maliyet olsa da işletme için önemli katkıları olur.

Ek sağlık hizmeti sunarsınız.

Çalışanların bireysel sağlık sigortası varsa bile ek sağlık hizmeti olarak grup sigortası yapılır. Böylelikle çalışanlar sağlık sigortasından daha kapsamlı bir şekilde faydalanabilirler.

İş tatmini sağlarsınız.

Grup sağlık sigortası ile çalışanlar kendilerini güvende hissederler. Güven veren bir iş ortamında çalışmak, uzun vadede şirket çalışanlarının kalıcılığını sağlar. Ayrıca çalışanların yaptığı işi sevmesine ve o işte başarılı olmasına teşvik eder.

Acil durumlarda çalışanınız için kurtarıcı görevini üstlenirsiz.

Hastanede bir gün bile yatarak tedavi görmek, orta sınıf bir ailenin tüm birikimlerini harcamasına neden olabilir. Grup sigortası ile çalışanlarınızın acil durumlarda tedavi olmaları için finansal destek sağlamış olursunuz. Böylelikle çalışanlarınızın üzerinden maddi yük kalkar ve sağlık bakım hizmetlerinden ödün vermemiş olursunuz.

Kısaca özetlersek; grup sigortası ile çalışanlar, kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissederler. Ayrıca kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıpları engellenir.

Tamamlayıcı Grup Sağlık Sigortası Nedir?

Grup tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK desteği ile bir çok özel hastanede hem yatarak hem de ayakta tedavi teminatı ile sağlık hizmeti sunan sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece SGK’nın anlaşmalı olduğu hastanelerde geçerlidir. Özel sağlık sigortalarında olduğu gibi herhangi bir katılım payı oranı uygulaması yoktur. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortası SGK destekli olduğu için yıllık ödenecek prim tutarı özel sağlık sigortası fiyatlarına göre daha azdır.

Grup Sağlık Sigortası Kapsamı Nedir?

Grup sağlık sigortası, kurum içinde çalışan herkese ayrı ayrı sağlık hizmeti sunar. Yani çalışan herkesin sağlık sigortası kullanma hakkı vardır. Çalıştığınız iş yerinden ayrılana kadar sağlık sigortanız devam edecektir.

İşletmeler ve çalışanlar grup sağlık sigortası kapsamını merak etmektedir. Aslında bireysel sağlık sigortaları ile grup sağlık sigortaları arasında pek fark yoktur. Farkı oluşturan durum, işvereninizin belirlediği teminat kapsamı ve limitler ile oluşmaktadır. Grup sigortasında verilen teminatları aşağıda detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz:

Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar

Ameliyatlı veya ameliyatsız olarak hastanede yatarak yapılan tedavileri için, hastaneye yatış-çıkış dönemi içindeki doktor, ameliyathane, standart oda, yoğun bakım, yemek, refakatçi, ameliyat sırasında kullanılan her türlü tıbbi malzeme, ilaçlara ilişkin sağlık giderleri, poliçede belirtilen limit, muafiyet, anlaşmalı hastane ağı, coğrafi kapsam ve ödeme yüzdesi ile geçerlidir.

Yatarak tedavi teminatı kapsamında aşağıdaki diğer hizmetlerden de yararlanabilirsiniz:

 • Evde Bakım ve Tedavi
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tetkikleri
 • Küçük Cerrahi
 • Tıbbi Gözlem Tedavi
 • Ambulansı

Ayakta Tedavi Teminatı

Sigortalının bir kaza, rahatsızlık veya hastalık nedeniyle tanı ve tedavi için ihtiyaç duyacağı doktor muayenesi, ilaç, laboratuvar tetkikleri, röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi teminatından karşılanır. Ayakta tedavi teminatı, işvereniniz tarafından grup sağlık poliçesine eklenmesi durumunda kullanılabilir.

Ayrıca işvereniniz Hamilelik ve Doğum Teminatı kapsamında aşağıdaki diğer ek teminatları da grup sigortası poliçesine ekleyebilir:

 • Normal Doğum ve Sezaryen Doğum
 • Gebelik Komplikasyonları Tedavisi
 • Gebelik Rutin Kontrolleri

Bireysel Sağlık Sigortası ile Grup Sigortası Karşılaştırması

Her iki sigorta türü de benzer teminat kapsamına sahiptir. Fakat temelde bazı farklılıklar vardır:

Prim

Grup sağlık sigortası, bireysel ve aile sağlık sigortasına göre daha ucuzdur. Daha ucuz olmasının nedeni ise, sigorta şirketinin risk olarak algıladığı durumlar bir grup insanın üzerine dağılmıştır. Ayrıca grup olarak sağlık sigortası alındığı için sigorta şirketleri ekstra indirim uygular.

Bekleme Süresi

Her iki sigorta türünde de bekleme süresi mevcuttur. Fakat sigorta şirketlerinin grup sağlık sigortası için belirlediği bekleme süresi ile bireysel sağlık sigortası için belirlediği bekleme süresi aynı değildir. Grup sağlık sigortalarında genellikle bekleme süreleri daha kısadır.

Mevcut Rahatsızlıklar

Grup veya bireysel sağlık sigortası olması fark etmez. Hiç bir sigorta şirketi aksi bir sözleşme olmadığı sürece geçmişten gelen rahatsızlıkları teminat altına almaz.

Sağlık Poliçesinin Kişiselleştirilmesi

Grup sigortası belirli bir noktadan sonra kişiselleştirilemez. Grup sağlık sigortası, işletmenizin çalışanları için seçtiği poliçeye, toplam çalışan sayısına ve yıllık ayrılan bütçeye bağlıdır. Bireysel sağlık sigortası ise tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirilebilir.

Başka Sigorta Şirketine Geçiş

Grup sağlık sigortasından bireysele geçiş vardır. Bireysel sağlık sigortanızı, kazanmış olduğunuz haklar ile başka bir sigorta şirketine geçirebilirsiniz. Grup sağlık sigortanızı işten ayrılmanız durumunda, gerekli başvuruları yaparak bireysel sağlık sigortası olarak devam ettirebilirsiniz.

Vergi İndirimi

Grup sağlık sigortası vergi avantajından çalıştığınız kurum yararlanır. Çünkü grup sigortasının primini işveren öder. Bireysel sağlık sigortasında ise ödediğiniz prim üzerinden yıl içinde vergi indirimi alabilirsiniz.